Τι είναι Letter of intent;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Letter of intent;

Απαντήσεις

Επιστολή προθέσεων. Μία διαβεβαίωση π.χ από ένα μέτοχο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ότι θα επενδύει κάθε μήνα σε αυτό ένα ορισμένο ποσό με αντάλλαγμα την επιβάρυνση με μικρότερη προμήθεια στην περίπτωση πώλησης ενός μέρους του εταιρικού του μεριδίου. Έχει και την έννοια της επιστολής υποστήριξης όταν π.χ η μητρική εταιρία δεσμεύεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μιας θυγατρικής της εταιρίας. Στην περίπτωση συγχωνεύσεων, η επιστολή προθέσεων που δίνεται μετά από τις διαπραγματεύσεις αποτελεί ηθική δέσμευση ότι η επιτευχθείσα συμφωνία θα υλοποιηθεί.Προσθήκη νέας απάντησης