Τι είναι Hang Seng Index;


Τι είναι ο δείκτης Hang Seng Index;

Απαντήσεις

Hang Seng Index είναι δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Αποτελείται από μετοχές 33 επιχειρήσεων από τους ακόλουθους τομείς της οικονομίας: α) χρηματοπιστωτικός τομέας β) επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας γ) τομέας ακινήτων και δ) εμπόριο και βιομηχανία.Προσθήκη νέας απάντησης