Τι είναι Geographic risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Geographic risk;

Απαντήσεις

Geographic risk σημαίνει γεωγραφικός κίνδυνος.

Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένας εκδότης χρεογράφων ή επενδυτής περιορίζει τη χρηματοοικονομική του δραστηριότητα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες μπορεί να συμβεί ένα έκτακτο αρνητικό γεγονός για την οικονομία αυτών όπως π.χ σεισμός, τυφώνας, έκρηξη ηφαιστείου, παρατεταμένη ξηρασία, μεταδοτική ασθένεια.Προσθήκη νέας απάντησης