Τι είναι ENISA;


European Network and Information Security Agency (ENISA);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Προσωρινά είναι εγκατεστημένος στις Βρυξέλλες αλλά η μόνιμη έδρα του θα είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αποστολή του ENISA είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των δικτύων πληροφοριών και να φροντίζει για το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων τους. Οι εργασίες αυτές θα ωφελήσουν τους πολίτες, τους καταναλωτές και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των καθηκόντων του Οργανισμού περιλαμβάνεται η συγκέντρωση δεδομένων, η ανάλυση των κινδύνων, η βελτίωση της συνειδητοποίησης των χρηστών και η προώθηση των καλύτερων πρακτικών για τη διαχείριση των κινδύνων.Προσθήκη νέας απάντησης