Τι είναι Equity price risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Equity price risk;

Απαντήσεις

Equity price risk σημαίνει κίνδυνος τιμής μετοχής. Είναι ο κίνδυνος πρόκλησης ζημίας που μπορεί να προκύψει από τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών.Προσθήκη νέας απάντησης