Τι είναι EFAMA (European Fund and Asset Management Association);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος EFAMA; 

Απαντήσεις

Είναι η Ένωση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ευρώπης. Είναι η αντιπροσωπευτική μη κερδοσκοπική ένωση της ευρωπαϊκής επενδυτικής διαχείρισης με έδρα τις Βρυξέλλες. Αποστολή της EFAMA είναι να εκπροσωπεί επάξια την επενδυτική κοινότητα, να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας, να ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών στον τομέα των επενδυτικών προϊόντων ιδιαίτερα με την προώθηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επηρεάζει και να βελτιώνει το νομικό, κανονιστικό και δημοσιονομικό καθεστώς για τη διαχείριση της επενδυτικής βιομηχανίας, να προωθεί υψηλά πρότυπα ομοιόμορφων πρακτικών, επαγγελματισμού και ακεραιότητας και να υποστηρίζει την αποτελεσματική και κατάλληλη προστασία των επενδυτών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η EFAMA επιδιώκει την αποτελεσματική εκπροσώπηση των μελών της στις επαφές με τις αρχές και ιδιαίτερα με τους νομοθέτες ρυθμιστικών και εποπτικών διατάξεων και γενικά με όσους επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα αυτό, την προώθηση εσωτερικών κανόνων λειτουργίας και την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών, την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό εντός και εκτός της Ευρώπης, ειδικότερα για την ενθάρρυνση της διαφάνειας, της κατανόησης και της εμπιστοσύνης προς την επενδυτική κοινότητα και τη διανομή στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων σχετικών με το αντικείμενο του τομέα.

Μέλη της EFAMA είναι οι εθνικές ενώσεις των οποίων κύριος σκοπός είναι η εκπροσώπηση των επενδυτικών εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων και οι επενδυτικές εταιρίες οι οποίες είναι μέλη τουλάχιστον μιας εθνικής επενδυτικής ένωσης. Ακολουθεί κατάλογος των δύο ομάδων μελών:

Α) Μέλη της EFAMA που είναι εθνικές επενδυτικές ενώσεις των ευρωπαϊκών κρατών είναι οι εξής:

1) Αυστρία: Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften, VÖIG
2) Βέλγιο: Association Belge des Asset Managers, BEAMA ry
3) Βουλγαρία: Bulgarian Association of Asset Management Companies (observer)
4) Γαλλία: Association Française de la Gestion Financière, AFG
5) Γερμανία: Bundesverband Investment und Asset Management e.V., BVI
6) Δανία: InvesteringsForeningsRådet, IFR
7) Ελβετία: Swiss Funds Association, SFA
8) Ελλάδα: Ένωση Ελλήνων Θεσμικών Επενδυτών (Association of Greek Institutional Investors, A.G.I.I)
9) Ηνωμένο Βασίλειο: Investment Management Association, IMA
10) Ιρλανδία: Irish Funds Industry Association, IFIA
11) Ισπανία: Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO
12) Ιταλία: Associazione Italiana del Risparmio Gestito, ASSOGESTIONI
13) Κάτω Χώρες: Dutch Fund Association, DUFAS
14) Λιχτενστάιν: Liechtensteinischer Anlagefondsverband, LAFV
15) Λουξεμβούργο: Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement, ALFI
16) Νορβηγία: Verdipapirfondenes Forening (Norwegian Mutual Fund Association)
17) Ουγγαρία: Association of Hungarian Investment Fund and Asset Management Companies in Hungary, BAMOSZ
18) Πολωνία: Izba Zarzadzajacych Funduszami i Aktywami, IZFiA (Chamber of Fund and Asset Managers)
19) Πορτογαλία: Associacão Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, APFIPP
20) Ρουμανία: National Union of Organisations for Collective Investment, UNOPC (observer)
21) Σλοβακία: Slovenská asociácia správcovských spolocností, SASS (Slovak Association of Fund Management Companies)
22) Σλοβενία: Slovenian Investment Fund Association (ZDU)
23) Σουηδία: Fondbolagens Förening (The Swedish Investment Fund Association)
24) Τουρκία: Kurumsal Yatirimci Yonet c er derne, TKYD
25) Τσεχική Δημοκρατία: Association of Funds and Asset Management of the Czech Republic, AFAM CR
26) Φινλανδία: Suomen Sijoitusrahastoyhdistys.

Β) Μέλη της EFAMA είναι αλφαβητικά και οι εξής επί μέρους τραπεζικές και ασφαλιστικές επενδυτικές εταιρίες που είναι μέλη των εθνικών ενώσεων:
1) Allianz Global Investors AG
2) ANIMA SGRpA
3) Axa Investment Managers
4) Barclays Global Investors Ltd.
5) BBVA Gestion S.A. S.G.I.I.C.
6) BlackRock Investment Management (UK) Limited
7) BNP Paribas Asset Management
8) CAAM SGR S.p
9) Capital International S.A.
10) Capitalia Asset Management SGR
11) Carmignac Gestion
12) COMINVEST Asset Management GmbH
13) Crédit Agricole Asset Management
14) Credit Suisse Asset Management
15) DEKABank Deutsche Girozentrale
16) DWS Investment GmbH
17) Ecureuil Gestion (Groupe Caisse d’Epargne)
18) Eurizon Capital SGR S.p.A.
19) Franklin Templeton Investments
20) Goldman Sachs Asset Management International
21) HSBC Investments
22) ING Investment Management Europe
23) Inverseguros Gestion, S.A. S.G.I.I.C.
24) Invesco Continental Europe SA
25) IS Asset Management
26) JP Morgan Asset Management
27) Julius Bär Asset Management
28) KBC Asset Management N.V.
29) Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
30) Lyxor Asset Management (Société Générale Group)
31) M&G International Investments Ltd.
32) Mellon Global Investments Ltd.
33) Monte Paschi Asset Management SGR SpA
34) Nordea Investment Funds
35) Pictet & Cie
36) Pioneer Global Asset Management S.p.A.
37) Raiffeisen Capital Management
38) Robeco
39) Santander Asset Management
40) Schroders
41) SKAGEN Funds
42) Société Générale Asset Management
43) The Bank of New York
44) Threadneedle Asset Management
45) Union Asset Management Holding AG.Προσθήκη νέας απάντησης