Τι είναι Computer-aided design (CAD);


Απαντήσεις

Computer-aided design (CAD) σημαίνει σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η χρήση του Η/Υ για την παραγωγή ηλεκτρονικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Στον εξοπλισμό του συστήματος περιλαμβάνεται οθόνη γραφικών υψηλής ευκρίνειας, σχεδιογράφος, φωτογραφίδα, δυνατότητα αποθήκευσης σχεδίων και ειδικές βιβλιοθήκες με στοιχεία πρότυπων εξαρτημάτων που ενημερώνονται από τον χρήστη ή τον προμηθευτή του συστήματος.Προσθήκη νέας απάντησης