Τι είναι Co-branded card;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Co-branded card;

Απαντήσεις

Είναι χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που εκδίδεται από κοινού α) από μία τράπεζα ή άλλη εταιρία μέσων πληρωμών και β) από μία επιχείρηση. Συνήθως χρησιμοποιείται για την αγορά από τον κάτοχο προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης μη αποκλειόμενης της χρήσης της και για άλλες αγορές. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέσω της εταιρίας καρτών ή με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη ή με μετάβαση στην τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό ωφελούνται και οι δύο: α) η επιχείρηση διότι η κάρτα της αποκτά κύρος με τη συνέκδοση από μία τράπεζα ή εταιρία καρτών και β) η τράπεζα από την προμήθεια που εισπράττει και τη διείσδυση που αποκτά στο πελατολόγιο της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης