Τι είναι CME Group;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group);

Απαντήσεις

CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) είναι το νέο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, αγροτικών προϊόντων και παραγώγων που προέκυψε το 2007 από τη συγχώνευση (merger) των δύο χρηματιστηρίων εμπορευμάτων του Σικάγου και το 2008 από την εξαγορά του NYMEX:

1) Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc.®, CME. Ιδρύθηκε το 1898 με την ονομασία Chicago Butter and Egg Board και μετονομάσθηκε το 1919 σε Chicago Mercantile Exchange. Ήταν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ιδιοκτήτες τα μέλη του. Αρχικά διαπραγματευόταν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί γεωργικών προϊόντων. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα εμπορεύματα. Συνέλεγε και διένειμε πληροφορίες για την αγορά των παραγώγων, διέθετε μηχανισμό εκκαθάρισης των συναλλαγών επί παραγώγων και ενίσχυε τις πρακτικές ορθής διαπραγμάτευσης. Παράγωγα, που συνήθως τύγχαναν διαπραγμάτευσης στο CME ήσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (options on futures). Τα κύρια προϊόντα που προσέφερε ήσαν τα επιτόκια, οι δείκτες μετοχών όπως ο OTC 250 industrial stock price index και ο S & P 100 and 500 index, συνάλλαγμα και αγροτικά εμπορεύματα. Το 2006, ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 1,406 δισεκατομμύρια συμβόλαια αξίας 827 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

2) Chicago Board of Trade, CBOT®. Ιδρύθηκε το 1848 και ήταν ένα σημαντικό χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (options on futures). Περισσότεροι από 3.600 μέλη/μέτοχοι διαπραγματεύονταν 50 διαφορετικά προϊόντα futures και options. Το 2006, ο όγκος των συναλλαγών έφθασε τα 805.884.000 συμβόλαια. Αρχικά στο CBOT γινόταν διαπραγμάτευση μόνο γεωργικών προϊόντων. Στη συνέχεια, περιελήφθησαν μη αποθηκεύσιμα γεωργικά προϊόντα και μη αγροτικά προϊόντα όπως μέταλλα (χρυσός, άργυρος), χρηματοπιστωτικά προϊόντα και δεικτοποιημένα μετοχικά προϊόντα.

● Την 9.7.2007 ανακοινώθηκε ότι οι μέτοχοι των δύο χρηματιστηρίων του Σικάγο ενέκριναν τη συγχώνευση αυτών μέσω της αποδοχής της πρότασης εξαγοράς που υποβλήθηκε από το CME αξίας 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το CME Group προέβη σε εναρμόνιση των διαδικαστικών ρυθμίσεων των δύο συγχωνευθέντων χρηματιστηρίων. Η πρώτη ομάδα των αλλαγών άρχισε να ισχύει την 29 Νοεμβρίου 2007. Το νέο χρηματιστήριο εμπορευμάτων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων ήταν το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο.

3) New York Mercantile Exchange, NYMEX. Τη 17.3.2008 ανακοινώθηκε ότι το CME Group, προκειμένου να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στα προθεσμιακά συμβόλαια του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, εξαγόρασε το χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης NYMEX. Το CME Group θα καταβάλει στους μετόχους του NYMEX 0,1323 των μετοχών της συν 36 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή του NYMEX. Οι μέτοχοι του NYMEX θα ελέγχουν μετά την εξαγορά το 19% της νέας εταιρίας. Ήδη είχε αναπτυχθεί, πριν την εξαγορά μία συνεργασία μεταξύ των δύο χρηματιστηρίων εμπορευμάτων. Τα συμβόλαια του NYMEX διαπραγματεύονταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Globex του CME.Προσθήκη νέας απάντησης