Τι είναι Call money;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Call money;

Απαντήσεις

Call money είναι μία σύμβαση δανείου συνήθως μεταξύ τραπεζών που είναι αυτόματα ανανεώσιμη κάθε ημέρα εκτός εάν ο δανειστής ή ο δανειζόμενος δηλώσουν ότι επιθυμούν την επιστροφή των κεφαλαίων. Η σύμβαση ορίζει πότε θα ασκηθεί το δικαίωμα λήξης της σύμβασης από τους αντισυμβαλλόμενους. Συνήθως ορίζεται ότι μπορεί να ασκηθεί την ίδια ημέρα χωρίς προειδοποίηση ή μετά από προειδοποίηση δύο ή τριών ημερών.Προσθήκη νέας απάντησης