Τι είναι Breakout;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Breakout;

Απαντήσεις

Breakout είναι μία άνοδος της τιμής ενός ομολόγου πάνω από το επίπεδο αντίστασης (η πρώην υψηλότερη τιμή) ή μία πτώση κάτω από το επίπεδο υποστήριξης (η πρώην χαμηλότερη τιμή).

Χρησιμεύει για να δείχνει τη συνεχή κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση και αποτελεί εργαλείο της τεχνικής ανάλυσης σαν δείκτης αγορών ή πωλήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης