Τι είναι Διαθέσιμο Εισόδημα;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Διαθέσιμο Εισόδημα (Disposable Income);

Απαντήσεις

Διαθέσιμο εισόδημα είναι το εισόδημα που έχουν τελικά τα άτομα στη διάθεση τους και μπορούν να το καταναλώσουν ή να το αποταμιεύσουν.Προσθήκη νέας απάντησης