Τι είναι ASAP (as soon as possible);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ASAP (as soon as possible);

Απαντήσεις

ASAP είναι όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο όρος αφορά τις εργασίες που έχουν άμεση προτεραιότητα στα πλαίσια κατασκευής ενός έργου. Απαντάται συνήθως στα έργα πληροφορικής (IT projects) όπου για παράδειγμα καμία δραστηριότητα δεν πρέπει να αρχίσει εάν δεν εγκριθεί το έγγραφο καθορισμού του σχεδίου (Project Definition Document, PDD) και τα έγγραφο της έκτασης των αντικειμένων του σχεδίου (Scope Document, SD).Προσθήκη νέας απάντησης