Τι είναι Administered price;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Administered price;

Απαντήσεις

Είναι ο τρόπος τιμολόγησης με βάση τον οποίο η τιμή πώλησης καθορίζεται από τον παραγωγό ενώ η ποσότητα που πρέπει να παραχθεί καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης