Τι είναι DVB-T;


Στα δορυφορικά συστήματα τι ακριβώς είναι το DVB-T;

Απαντήσεις

Το DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα επίγειας εκπομπής και λήψης ψηφιακού σήματος. Σύμφωνα με αυτό εκπέμπεται μια συμπιεσμένη ψηφιακή ροή εικόνας-ήχου συμπιεσμένη κατά MPEG-2 ή H.264 και διαμορφωμένη κατά OFDM. Η λήψη πραγματοποιείται με την απλή κεραία μας τύπου Yagi.

Όπως φαίνεται και στο προηγούμενο σχήμα, στον πομπό πραγματοποιείται αρχικά η κωδικοποίηση του ήχου, της εικόνας και των δεδομένων και έπειτα αυτά πολυπλέκονται σε μια ροή προγράμματος MPEG-2 PS. Αν στο ίδιο κανάλι πρόκειται να μεταδοθούν και άλλα προγράμματα, τότε πολυπλέκονται όλα μαζί σε μια ροή μεταφοράς MPEG-2 TS. Αυτή μεταδίδεται για να ληφθεί και να αποκωδικοποιηθεί από τον δέκτη (Set Top Box). Οι ρυθμοί μετάδοσης κυμαίνονται από 5 έως 32 Mbit/s ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη κωδικοποίηση και διαμόρφωση. Μπορούμε να εκπέμπουμε ταυτόχρονα 2 διαφορετικές ροές μεταφοράς MPEG2-TS με την χρήση της τεχνικής Ιεραρχικής Μετάδοσης (Hierarchical Transmission) και ενός διαχωριστή (splitter) στην έξοδο του πομπού.

Για παράδειγμα μπορούμε να εκπέμπου με ταυτόχρονα το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ποιότητα στάνταρ ανάλυσης (SDTV) και υψηλής ανάλυσης (HDTV). Οι δέκτες θα λαμβάνουν και τα δύο προγράμματα και ανάλογα με την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος θα επιλέγουν αν θα δείχνουν στην οθόνη την HDTV ή την SDTV εκπομπή.

Ο αποκωδικοποιητής του δέκτη αναγνωρίζει και διαχωρίζει τις εισερχόμενες ροές MPEG-2 TS σε πακέτα μήκους 188 bytes έκαστο. Σε αυτά εφαρμόζεται ο κώδικας Reed-Solomon RS (204, 188), ο οποίος δίνει την δυνατότητα διόρθωσης έως 8 λάθος bytes σε κάθε πακέτο των 188 byte. Τα πακέτα κωδικοποιούνται, αναδιατάσσονται και διαμορφώνονται με QPSK, 16-QAM ή 64-QAM σε σύνθετα σύμβολα. Αυτά ομαδοποιούνται σε μπλοκ σταθερού μήκους των 1512, 3024 ή 6048 συμβόλων ανά μπλοκ. Ένα πλαίσιο (frame) αποτελείται από 68 μπλοκ, ενώ 4 πλαίσια συγκροτούν ένα υπερπλαίσιο (superframe). Ακολουθεί διαμόρφωση των μπλοκ με την τεχνική της OFDM διαμόρφωσης και έπειτα στην αρχή του κάθε μπλοκ εισάγονται κενά ασφαλείας (Guard intervals) με μήκος 1/32, 1/16, 1/8 ή ¼ του μήκους του μπλοκ. Τέλος μετατρέπεται σε αναλογικό σήμα για να διαμορφωθεί στην τελική ραδιοσυχνότητα της μπάντας VHF ή UHF. Το εύρος κάθε καναλιού καθορίζεται σε 6, 7 ή 8 MHz. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ροές δεδομένων για ένα σύστημα DVB-T με κανάλια των 8 MHz.Προσθήκη νέας απάντησης