Τι είναι Accounts Receivable;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Accounts Receivable;

Απαντήσεις

Accounts Receivable είναι οι λογαριασμοί προς είσπραξη.

Ποσά που οφείλονται στην επιχείρηση από ένα πελάτη σαν αποτέλεσμα μιας πώλησης με πίστωση προϊόντων και υπηρεσιών. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της επιχείρησης σαν τρέχουσες απαιτήσεις (current assets) αφού οι πιστώσεις αναμένεται να εξοφληθούν από τον πελάτη σε διάστημα συνήθως μικρότερου του έτους. Όταν οι λογαριασμοί εισπραχθούν, προκύπτει μία θετική χρηματορροή για την επιχείρηση.Προσθήκη νέας απάντησης