Τι είναι Φοροαποφυγή (Tax Avoidance);


Τι σημαίνει Tax Avoidance;

Απαντήσεις

Φοροαποφυγή σημαίνει ότι ο φορολογούμενος με νόμιμες ενέργειες, εκμεταλλευόμενος κενά του νόμου, κατορθώνει να μειώσει τη φορολογική του υποχρέωση ή να αποφύγει την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.Προσθήκη νέας απάντησης