Συνίσταται ή συνιστάται;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το συνίσταται όταν συντάσσεται με την πρόθεση από σημαίνει «αποτελείται»: Φυσικοί και μαθηματικοί έθεσαν το ερώτημα μήπως και ο χώρος συνίσταται επίσης από διακριτά τμήματα. Όταν συντάσσεται με την πρόθεση σε σημαίνει «έγκειται»: Σε τι συνίσταται η σύγχρονη ζωγραφική αν όχι στην πολλαπλότητα των αναζητήσεων;

Ο τύπος συνιστάται είναι γ' ενικό ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος συνιστώ και σημαίνει «προτείνεται, γίνεται σύσταση, δίνεται συμβουλή»: Συνιστάται η κατανάλωση κρέατος σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας.Προσθήκη νέας απάντησης