Επί τούτου ή επί τούτω;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Η φράση επί τούτου σημαίνει «επ' αυτού, σχετικά με αυτό»: Παρουσίασε το θέμα και συζητήθηκαν προτάσεις επί τούτου. Επίσης, σημαίνει «ηθελημένα»: Είχα κατέβει επί τούτου για να παρακολουθήσω την παράσταση.

Η φράση επί τούτω σημαίνει «ειδικά για κάτι, για συγκεκριμένο σκοπό»: Το θέμα λύθηκε με μια επί τούτω ρύθμιση.Προσθήκη νέας απάντησης