Τι σημαίνει η φράση "Έκανα την ανάγκη φιλοτιμία";


Απαντήσεις

Προθυμοποιούμαι να κάνω κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς είμαι υποχρεωμένος να κάνω.Προσθήκη νέας απάντησης