Τι είναι το Ικάντο;


Τι σημαίνει και από που προέρχεται η λέξη Ικάντο;

Απαντήσεις

Ικάντο και ινκάντο είναι ο πλειστηριασμός, η δημοπρασία. Δάνειο από το ιταλικό incanto («δημοπρασία») ως ινκάντο, που απλοποιήθηκε για ευφωνία σε ικάντο, όπως είναι ο συχνότερος τύπος. Ακούγεται ή ακουγόταν στη νησιωτική Ελλάδα. Και ρήμα ικαντεύω και καντεύω, βγάζω σε πλειστηριασμό.

Η λέξη ανήκε στο εμπορικό λεξιλόγιο τους προηγούμενους αιώνες. Στα γράμματα που έστελνε από το Άμστερνταμ ο Πάτμιος Σταμάτης Πέτρου, παραπονούμενος για την όχι ταιριαστή σε έμπορο συμπεριφορά του νεαρού Κοραή, γράφει: «Όσα ινκάντα έγιναν από τον καιρό που ήρθαμε έως τώρα, εις κανένα δεν επήγε διά να ιδεί και αυτός ωσάν πραματευτής. Εδώ τα ινκάντα, καθώς ηξεύρετε, είναι μία ρέγουλα του πραματευτή».

Με την αρχική της σημασία, η λέξη δεν ακούγεται πια, ωστόσο έχει επιβιώσει σε ένα έθιμο, το ικάντο, που υπάρχει σε μερικά μέρη (Ζάκυνθος, Κάρπαθος): στο πανηγύρι του τοπικού αγίου, η εκκλησιαστική επιτροπή βγάζει σε πλειστηριασμό προσφορές των πιστών ή τάματα και τα έσοδα διατίθενται για τις ανάγκες του ναού.Προσθήκη νέας απάντησης