Αυτί ή αφτί;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η αρχαία ελληνική λέξη ους στον πληθυντικό τα ωτία συμπροφέρθηκε με το άρθρο και έγινε ταυτία - αυτίον - αυτί. Ο τύπος με υ αναγνωρίστηκε από τη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη ως ο πλέον διαδεδομένος. Εφόσον πρόκειται για φωνητική μεταβολή, δηλαδή για προφορά με φ, είναι αποδεκτή και η γραφή αφτίΠροσθήκη νέας απάντησης