Τι σημαίνει η παροιμία "Συμπέθερε, συμπέθερε, η μοίρα μας που σ' έφερε";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που έχουν μεταμελήσει για τη σχέση που είχαν με κάποιον.Προσθήκη νέας απάντησης