Τι σημαίνει η παροιμία "Η νύφη αφόντας γεννηθεί, της πεθεράς της μοιάζει";


Απαντήσεις

Λέγεται διότι όσοι ομοιάζουν συμπεθεριάζουν.

Συνώνυμο (αρχαία): Έκ τών ομοίων οί κακοί γαμούσιν αεί.Προσθήκη νέας απάντησης