Τι σημαίνει η παροιμία "Όσο πίνει η συμπεθέρα τόσο καλοχαιρετάει";


ή "Όσο πίνει η συμπεθέρα τόσο καλοκουβεντιάζει";

Απαντήσεις

Λέγεται, συνήθως, στα συμπόσια γάμου ή πανηγυριού, που το κρασί συνεχώς δυναμώνει τα κέφια και τη φλυαρία. Η συμπεθέρα είναι πάντα ένα πρόσωπο ευκολοπείραχτο.

Συνώνυμο (αρχαία): Τό έν τή καρδία τού νήφοντος επί τής γλώσσης τού πίνοντος.Προσθήκη νέας απάντησης