Τι σημαίνει η παροιμία "Όποιος αγαπά το τριαντάφυλλο αγαπά και τ' αγκάθι του";


Απαντήσεις





Όταν αγαπάμε πραγματικά κάποιον, δεν μας δυσαρεστούν οι παραξενιές του.



Προσθήκη νέας απάντησης