Τι σημαίνει η φράση "Αεί γεωμετρείν τόν Θεόν";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Αναφέρεται στη γεωμεντρική αντίληψη που επικρατεί σε όλες τις εκδηλώσεις της Δημοκρατίας.Προσθήκη νέας απάντησης