Τι είναι τα ανθρακούχα εμφιαλωμένα νερά;


Απαντήσεις

Δεν αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία εμφιαλωμένων νερών, μπορεί δηλαδή το νερό να είναι επιτραπέζιο, πηγής ή μεταλλικό. Διαφέρουν όμως από αυτά διότι περιέχουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, προερχόμενου είτε κατευθείαν από την πηγή είτε έχοντας προστεθεί τεχνητά κατά την εμφιάλωση. Στην περίπτωση που στο νερό αυτό προστεθεί όξινο ανθρακικό νάτριο, τότε χαρακτηρίζεται ως «σόδα».

Προσοχή! Απαγορεύεται η αναγραφή ση φιάλη ισχυρισμών που αποδίδουν στο εμφιαλωμένο νερό ξεχωριστές ιδιότητες ή θεραπευτικές ενδείξεις, καθώς και δηλώσεις του τύπου «θεραπευτικό», «ιαματικό», «φυσικό» κ.α.Προσθήκη νέας απάντησης