Ένας εργαζόμενος που είχε κλαδική σύμβαση, η οποία έληξε και δεν ανανεώθηκε, τι επιπτώσεις θα έχει μετά τις 15 Μαΐου 2013;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ανάλογα με το είδος της σύμβασης και το αν ο εργοδότης είναι μέλος εργοδοτικής οργάνωσης που συμμετέχει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις θα έχει τις παρακάτω επιπτώσεις:

α) Αν η σύμβασή του έληξε πριν τις 14.2.12 και δεν έχει υπογράψει καμία άλλη, τότε μετά τις 15 Μαΐου, ο εργοδότης του ή η επιχείρηση που εργάζεται, δεν δεσμεύεται να του καταβάλλει τυχόν ειδικά επιδόματα, εκτός από το επίδομα τέκνων, προϋπηρεσίας, σπουδών και ανθυγιεινό.

β) Αν η σύμβαση έληξε και έχει υπογράψει επιχειρησιακή διετούς διάρκεια μετά τις 14/2/12, δεν επηρεάζεται και θα εξακολουθήσει να έχει τις αμοιβές που συμφώνησε μέχρι την ημερομηνία που λήγει η επιχειρησιακή του σύμβαση. Μετά τη λήξε της θα μπει στο τρίμηνο της μετενέργειας. Προσοχή όμως γιατί πλέον η ανώτατη διάρκεια όλων των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μετά τις 14/2/12, είναι μέχρι 3 χρόνια.

γ) Αν ο εργοδότης του είναι μέλος των οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) που διαπραγματεύονται με τη ΓΣΕΕ, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος ακόμη και αν έχει επιχειρησιακή σύμβαση που έληξε δικαιούται μεν τα 4 επιδόματα, αλλά ο μισθό του δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από το μισθό της Εθνικής Σύμβασης, επειδή ο εργοδότης του ή η επιχείρησή του είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συνυπέγραψαν την Εθνική Σύμβαση. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που ο μισθό της Εθνικής Σύμβασης ξεκινά από 751 ευρώ, ο εν λόγω εργαζόμενος δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 751 ευρώ.

δ) Αν ο εργοδότης του δεν είναι μέλος οργανώσεων, τότε δεσμεύεται να καταβάλλει όχι το μισθό της Εθνικής Σύμβασης, αλλά το νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ και τα 4 επιδόματα.Προσθήκη νέας απάντησης