Από πότε ισχύει η ένδειξη «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία»;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς άρχισε να ισχύει ο νόμος.

Στις 1 Ιανουαρίου του 1966 στις ΗΠΑ, τίθεται σε ισχύ νόμος που επιβάλλει την αναγραφή της ένδειξης «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία» στα πακέτα των τσιγάρων.Προσθήκη νέας απάντησης