Καλή Χρονιά στα αφρικανικά;


Απαντήσεις





"gelukkige nuwejaar" είναι στα αφρικανικά η ευχή "Καλή Χρονιά".



Προσθήκη νέας απάντησης