Πως είναι τα "Καλά Χριστούγεννα" στα εσθονικά;


Απαντήσεις

Haid Joule είναι στην εσθονική γλώσσα τα Καλά Χριστούγεννα.Προσθήκη νέας απάντησης