Ποιο είναι το Twitter του Γιγίτ Κουτλού Οζτούρκ (Yiğit Kutlu Öztürk);


Απαντήσεις





Το επίσημο Twitter του ηθοποιού Γιγίτ Κουτλού Οζτούρκ (Yiğit Kutlu Öztürk) είναι:

https://twitter.com/YkutluOzturk



Προσθήκη νέας απάντησης