Τι είναι το internet;


Θέματα: 

Απαντήσεις

internet είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών που χρησιμοποιούν το πρότυπο Internet Protocol Suite (TCP / IP) για να εξυπηρετήσει δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα δίκτυο δικτύων που αποτελείται από τα εκατομμύρια των ιδιωτικών, δημοσίων, ακαδημαϊκά, επιχειρηματικά και τα δίκτυα των τοπικών κυβερνήσεων στην παγκόσμια εμβέλεια που συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών και οπτικών τεχνολογιών δικτύωσης. Το Διαδίκτυο φέρνει μια απέραντη σειρά των πληροφοριακών πόρων και υπηρεσιών, και κυρίως των αλληλοσυνδεόμενων εγγράφων υπερκειμένου του World Wide Web (WWW) και της υποδομής για την υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαβάστε εδώ... τι είναι το διαδίκτυο

Προσθήκη νέας απάντησης