Ποιά είναι τα πιο κατάλληλα ξύλα για το τζάκι μου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Χρησιμοποιούμε προσάναμμα από το εμπόριο, μικρά ξύλα από πάνω και τέλος κάθε φορά που ανάβουμε το τζάκι τα πρώτα ξύλα να είναι λεπτά και σκισμένα και πάντα περισσότερα από το κανονικό. Είναι σημαντικό στην αρχή να ανάψει δυνατά η φωτιά ώστε να ανέβει η θερμοκρασία και στο χώρο καύσης αλλά και στο θερμοθάλαμο.  Στη συνέχεια συμπληρώνουμε  όποιο ξύλο έχει καεί και δεν περιμένουμε να τελειώσουν για να ξαναβάλουμε.

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ξύλα που περιέχουν χρώματα, ξύλα τύπου MDF και ξύλα που περιέχουν πολλή υγρασία. Τα πιο σωστά ξύλα για κάψιμο είναι αυτά που έχουν αποθηκευτεί σε προστατευμένους  αεριζόμενους χώρους και το ποσοστό υγρασίας τους δεν υπερβαίνει το 20%.

Ο πίνακας ένδειξης της θερμικής ισχύος του ξύλου, που ακολουθεί, θα σας καθοδηγήσει στη σωστή επιλογή του ξύλου, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη απόδοση της εστίας σας.

Τύπος Ξύλου    (kcal / kg)
    Λεύκα             4.022
    Πεύκο*           4.557
    Οξιά               4.578
    Έλατο*           4.588
    Δρυς              4.619
    Καστανιά       4.731
    Ελιά               4.830

*Ξύλα όπως κυρίως το πεύκο αλλά και το έλατο δεν είναι φρόνιμο να χρησιμοποιούνται γιατί περιέχουν μεγάλες ποσότητες ρητίνης, οι οποίες μετά την καύση επικάθονται στα τοιχώματα της καπνοδόχου με αποτέλεσμα να την φράσσουν και να απαιτείται πιο συχνό καθάρισμα.Προσθήκη νέας απάντησης