Τι είναι ο ισολογισμός;


Απαντήσεις

λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις ενός οργανισμού, μιας εταιρείας κ.λπ. σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για ενιαίο νόμισμα· συνήθως, στο αριστερό του μέρος εμφανίζεται το ενεργητικό (τα έσοδα) και στο αριστερό το παθητικό (τα έξοδα)

ΕΙΝΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ!

Προσθήκη νέας απάντησης