Αναπάντητες Ερωτήσεις

 1. Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας "De Palma (2015)";
 2. Τι ύψος έχει η Ματίνα Νικολάου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ματίνα Νικολάου;
 3. Τι ύψος έχει η Κωνσταντίνα Ευριπίδου; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Κωνσταντίνα Ευριπίδου;
 4. Τι ύψος έχει η Μαρίλια Χαριδήμου; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Μαρίλια Χαριδήμου;
 5. Τι ζώδιο είναι η Μαρίλια Χαριδήμου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η κύπρια ηθοποιός Μαρίλια Χαριδήμου;
 6. Τι ύψος έχει ο Αλέξανδρος Βάρθης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Αλέξανδρος Βάρθης;
 7. Τι ζώδιο είναι ο Αλέξανδρος Βάρθης; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Αλέξανδρος Βάρθης;
 8. Τι ύψος έχει η Ιωάννα Μαυρέα; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ιωάννα Μαυρέα;
 9. Τι ζώδιο είναι η Ιωάννα Μαυρέα; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ιωάννα Μαυρέα;
 10. Τι ύψος έχει ο Χρήστος Ζαχαριάδης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Χρήστος Ζαχαριάδης;
 11. Τι ζώδιο είναι ο Χρήστος Ζαχαριάδης; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Χρήστος Ζαχαριάδης;
 12. Πότε γεννήθηκε ο Χρήστος Ζαχαριάδης; - Χρήστος Ζαχαριάδης ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 13. Τι ύψος έχει ο Βαγγέλης Ρωμνιός; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Βαγγέλης Ρωμνιός;
 14. Τι ζώδιο είναι ο Βαγγέλης Ρωμνιός; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Βαγγέλης Ρωμνιός;
 15. Τι ύψος έχει η Αμαλία Αρσένη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αμαλία Αρσένη;
 16. Τι ζώδιο είναι η Αμαλία Αρσένη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αμαλία Αρσένη;
 17. Πότε γεννήθηκε η Αμαλία Αρσένη; - Αμαλία Αρσένη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 18. Τι ύψος έχει ο Γιώργος Γάλλος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Γιώργος Γάλλος;
 19. Τι ύψος έχει η Υρώ Μανέ; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Υρώ Μανέ;
 20. Τι ζώδιο είναι ο Γιώργος Γάλλος; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Γιώργος Γάλλος;
 21. Τι ζώδιο είναι η Υρώ Μανέ; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Υρώ Μανέ;
 22. Πότε γεννήθηκε ο Γιώργος Γάλλος; - Γιώργος Γάλλος ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 23. Πότε γεννήθηκε η Υρώ Μανέ; - Υρώ Μανέ ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 24. Τι ύψος έχει η Μαίρη Μπενέα; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα;
 25. Τι ζώδιο είναι η Μαίρη Μπενέα; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα;
 26. Πότε γεννήθηκε η Μαίρη Μπενέα; - Μαίρη Μπενέα ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 27. Τι ύψος έχει η Φιλίππα Ταμπάρη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Φιλίππα Ταμπάρη;
 28. Τι ζώδιο είναι η Φιλίππα Ταμπάρη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Φιλίππα Ταμπάρη;
 29. Τι ύψος έχει ο Χρίστος Τουμάζου; - Πόσο ύψος έχει ο κύπριος ηθοποιός Χρίστος Τουμάζου;
 30. Τι ζώδιο είναι ο Χρίστος Τουμάζου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο κύπριος ηθοποιός Χρίστος Τουμάζου;
 31. Πότε γεννήθηκε ο Χρίστος Τουμάζου; - Χρίστος Τουμάζου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 32. Τι ύψος έχει η Ειρήνη Κωνσταντίνου; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Ειρήνη Κωνσταντίνου;
 33. Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας "Black Mountain Side (2014)";
 34. Τι ύψος έχει η Δανάη Επιθυμιάδη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Δανάη Επιθυμιάδη;
 35. Τι ζώδιο είναι η Δανάη Επιθυμιάδη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Δανάη Επιθυμιάδη;
 36. Πότε γεννήθηκε η Δανάη Επιθυμιάδη; - Δανάη Επιθυμιάδη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 37. Τι ύψος έχει η Αγγέλικα Σταυροπούλου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αγγέλικα Σταυροπούλου;
 38. Τι ύψος έχει η Ιωάννα Κανελλοπούλου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ιωάννα Κανελλοπούλου;
 39. Τι ύψος έχει η Πηνελόπη Τσιλίκα; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Πηνελόπη Τσιλίκα;
 40. Τι ζώδιο είναι η Ιωάννα Κανελλοπούλου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ιωάννα Κανελλοπούλου;
 41. Τι ζώδιο είναι η Πηνελόπη Τσιλίκα; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Πηνελόπη Τσιλίκα;
 42. Πότε γεννήθηκε η Πηνελόπη Τσιλίκα; - Πηνελόπη Τσιλίκα ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 43. Τι ύψος έχει ο Κωνσταντίνος Φάμης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Κωνσταντίνος Φάμης;
 44. Τι ύψος έχει η Χρυστάλλα Καλλένου; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Χρυστάλλα Καλλένου;
 45. Τι ζώδιο είναι ο Κωνσταντίνος Φάμης; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Κωνσταντίνος Φάμης;
 46. Τι ζώδιο είναι η Χρυστάλλα Καλλένου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η κύπρια ηθοποιός Χρυστάλλα Καλλένου;
 47. Πότε γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Φάμης; - Κωνσταντίνος Φάμης ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 48. Πότε γεννήθηκε η Χρυστάλλα Καλλένου; - Χρυστάλλα Καλλένου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 49. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος NAK στην Αθήνα; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος NAK που βρίσκεται στην Πανεπιστημίου;
 50. Τι ζώδιο είναι η Εύα Θεοτοκάτου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα dj και μουσικός παραγωγός Εύα Θεοτοκάτου;
 51. Πότε γεννήθηκε η Εύα Θεοτοκάτου; - Εύα Θεοτοκάτου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 52. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος LAPIN HOUSE στην Ερμού; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος LAPIN HOUSE που βρίσκεται στην Ερμού 21;
 53. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος Intimissimi στην Ερμού; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος Intimissimi που βρίσκεται στην Ερμού;
 54. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος Lynne στους Αμπελόκηπους; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος Lynne που βρίσκεται στην οδό Λαρίσης 31;
 55. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος Pink Woman στην Ερμού; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος Pink Woman που βρίσκεται στην Ερμού;
 56. Πότε γεννήθηκε η Νεσλιχάν Αταγκιούλ (Neslihan Atagül); - Νεσλιχάν Αταγκιούλ (Neslihan Atagül) ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 57. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος Bodytalk στην Ερμού 9; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος Bodytalk που βρίσκεται στην οδό Ερμού 9 (Αθήνα);
 58. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος Cosmos Sport; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος Cosmos Sport που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής;
 59. Τι ύψος έχει ο Αγησίλαος Αλεξίου; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Αγησίλαος Αλεξίου;
 60. Τι ζώδιο είναι ο Αγησίλαος Αλεξίου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Αγησίλαος Αλεξίου;
 61. Πότε γεννήθηκε ο Αγησίλαος Αλεξίου; - Αγησίλαος Αλεξίου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 62. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του Frozen Wave στην Γλυφάδα; - Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος Frozen Wave που βρίσκεται στο Γλυφάδα (Αττική);
 63. Τι ύψος έχει η Λέα Μαλένη; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Λέα Μαλένη;
 64. Τι ζώδιο είναι η Λέα Μαλένη; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η κύπρια ηθοποιός Λέα Μαλένη;
 65. Τι ύψος έχει η Όλγα Λαφαζάνη; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια Όλγα Λαφαζάνη;
 66. Είδα στον ύπνο μου όπερα. Τι είναι; - Είδα όνειρο ότι παρακολουθούσα όπερα. Τι σημαίνει αυτό;
 67. Πότε γεννήθηκε η Λέα Μαλένη; - Λέα Μαλένη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 68. Πότε γεννήθηκε η Όλγα Λαφαζάνη; - Όλγα Λαφαζάνη ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 69. Είδα στον ύπνο μου καταρράκτη (ασθένεια ματιών). Τι είναι; - Είδα όνειρο ότι είχα καταρράκτη στα μάτια. Τι σημαίνει αυτό;
 70. Τι ύψος έχει η Τζοζεφίν Γουέντελ; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα τραγουδίστρια Τζοζεφίν Γουέντελ (Josephine Wendel);
 71. Τι ζώδιο είναι η Τζοζεφίν Γουέντελ; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα τραγουδίστρια Τζοζεφίν Γουέντελ (Josephine Wendel);
 72. Τζοζεφίν Γουέντελ Βιογραφία - Βιογραφικό σημείωμα της ελληνίδας τραγουδίστριας Τζοζεφίν Γουέντελ (Josephine Wendel).
 73. Πότε γεννήθηκε η Τζοζεφίν Γουέντελ; - Τζοζεφίν Γουέντελ (Josephine Wendel) ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 74. Τι ύψος έχει η Ιώβη Φραγκάτου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ιώβη Φραγκάτου;
 75. Τι ζώδιο είναι η Ιώβη Φραγκάτου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Ιώβη Φραγκάτου;
 76. Πότε γεννήθηκε η Ιώβη Φραγκάτου; - Ιώβη Φραγκάτου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 77. Τι ύψος έχει η Κική Μαυρίδου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός και ποιήτρια Κική Μαυρίδου;
 78. Τι ζώδιο είναι η Κική Μαυρίδου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός και ποιήτρια Κική Μαυρίδου;
 79. Πότε γεννήθηκε η Κική Μαυρίδου; - Κική Μαυρίδου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 80. Τι ύψος έχει η Έλενα Μεντζέλου; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Έλενα Μεντζέλου;
 81. Τι ζώδιο είναι η Έλενα Μεντζέλου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Έλενα Μεντζέλου;
 82. Πότε γεννήθηκε η Έλενα Μεντζέλου; - Έλενα Μεντζέλου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 83. Τι ύψος έχει η Αθηνά Μπερδέκα; - Πόσο ύψος έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αθηνά Μπερδέκα;
 84. Τι ζώδιο είναι η Αθηνά Μπερδέκα; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Αθηνά Μπερδέκα;
 85. Πότε γεννήθηκε η Αθηνά Μπερδέκα; - Αθηνά Μπερδέκα ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 86. Τι ύψος έχει η Νάντια Πυθαρά; - Πόσο ύψος έχει η κύπρια ηθοποιός Νάντια Πυθαρά;
 87. Τι ζώδιο είναι η Νάντια Πυθαρά; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η κύπρια ηθοποιός Νάντια Πυθαρά;
 88. Πότε γεννήθηκε η Νάντια Πυθαρά; - Νάντια Πυθαρά ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 89. Τι ζώδιο είναι ο Μάνθος Καλαντζής; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Μάνθος Καλαντζής;
 90. Τι ύψος έχει ο Τάσος Γκικούδης; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Τάσος Γκικούδης;
 91. Τι ζώδιο είναι ο Τάσος Γκικούδης; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Τάσος Γκικούδης;
 92. Πότε γεννήθηκε ο Τάσος Γκικούδης; - Τάσος Γκικούδης ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 93. Τι ύψος έχει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος;
 94. Τι ζώδιο είναι ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος;
 95. Πότε γεννήθηκε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος; - Δημήτρης Γκοτσόπουλος ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 96. Τι ζώδιο είναι η Φανή Μητσοπούλου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει η ελληνίδα ηθοποιός Φανή Μητσοπούλου;
 97. Πότε γεννήθηκε η Φανή Μητσοπούλου; - Φανή Μητσοπούλου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;
 98. Τι ύψος έχει ο Στέφανος Οικονόμου; - Πόσο ύψος έχει ο έλληνας ηθοποιός Στέφανος Οικονόμου;
 99. Τι ζώδιο είναι ο Στέφανος Οικονόμου; - Σε ποιον αστερισμό ανήκει και τι ωροσκόπο έχει ο έλληνας ηθοποιός Στέφανος Οικονόμου;
 100. Πότε γεννήθηκε ο Στέφανος Οικονόμου; - Στέφανος Οικονόμου ημερομηνία γέννησης/ηλικία;

Σελίδες