Τι σημαίνει όταν λέμε "Παλιά μου τέχνη κόσκινο";


Απαντήσεις



Λέγεται για την ασχολία στην οποία κάποιος είναι εξαιρετικά έμπειρος και την εκτελεί με μεγάλη άνεση.

Προσθήκη νέας απάντησης