Ποιά είναι η τιμή της χρυσής λίρας;

ΑπαντήσειςΔεν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή για την χρυσή λίρα. Καταρχάς υπάρχουν 5 διαφορετικές κατηγορίες χρυσών λιρών:

  • Λίρα Αγγλίας
  • Νομίσματα Γνήσια και Διαπραγματεύσιμα
  • Λίρες Αγγλίας μη Εμπορεύσιμες (ελαττωματικές)
  • Νομίσματα Γνήσια μη Διαπραγματεύσιμα (λιποβαρή)
  • Νομίσματα μη Γνήσια (Ιταλικής ή Λιβανικής κοπής)

Οι τιμές για τις παραπάνω κατηγορίες καθορίζονται από την τράπεζα της Ελλάδος με δελτίο το οποίο εκδίδει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα δελτία βρίσκονται εδώ

Προσθήκη νέας απάντησης